Y-Games Apríl 2017

STU Bratislava, 22. - 23. apríla 2017

Kríčky, aula, contest… všetko tam bolo – opäť. Súťaž opäť na vysokej úrovni.

auxi